PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

nabízené služby: individuální, párová i rodinná psychoterapie, koučink, supervize, relaxace

mobil: 723 106 528

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.psycholog-hytych.cz

ceník:

 • individuální konzultace 900 Kč/ 50 minut,
 • individuální supervize 600 Kč/ 50 minut,
 • konzultace pro pár či rodinu 1200 Kč/ 60 minut,
 • nácvik relaxace 900 Kč/ 50 minut

Úvodem

V životě nastávají situace, v nichž možná nevíte kudy kam, jste zmatení, nespokojení a marně hledáte cesty, jak situaci změnit. Nabízím příležitost k zastavení se, k prozkoumaní vašich potíží a zároveň vašich dovedností, na jejichž základě lze hledat vaše vlastní způsoby, jak život dovedněji zvládat. Může jít o:

 • dlouhodobé duševní nemoci (psychózy, schizofrenie, deprese),
 • krizovou intervenci,
 • experimenty s návykovými látkami,
 • poruchy chování a volba vhodných výchovných postupů (Děti zlobí a neposlouchají?),
 • partnerské neshody (Přestali jsme si doma rozumět?),
 • osobnostní růst (Hledám smysluplné cíle a cesty, jak je uskutečnit?),
 • rozvoj zvládání náročných situací (Žiju pod stresem, nezvládám pracovní vypětí, zaplavují mě strachy a obavy z konkrétních situací, třesu se úzkostí?),
 • nácvik metod relaxace a meditativního rozvoje mysli, sebeprosazení, asertivity (Umím naplno a šťastně žít, chci sama sebe lépe poznat?),
 • supervize práce s klientem,
 • koučink.

O mně

Absolvoval jsem magisterské studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde nyní pracuji jako asistent se zaměřením na psychoterapii. V roce 2001 jsem zakončil čtyřletý psychoterapeutický výcvik a od té doby pracuji s osobami, páry, rodinami i skupinami pod supervizí PhDr. Antona Poláka. Více než rok jsem působil v zahraničí. Pracovní zkušenosti mám s širokou klientelou: dětmi, dospívajícími i dospělými, ať už je trápí nejrůznější potíže či mají chuť lépe porozumět sobě samému a rozvinout své vlastní kreativní způsoby, jak šťastně a smysluplně žít.

Při své práci spolupracuji s řadou institucí: Internetová poradna, Krizové centrum pro děti a mládež SPONDEA, Katedra psychologie FSS MU, Národní institut pro další vzdělávání, Centrum inovativního vzdělávání, Psychologický ústav AV ČR, Sdružení Práh, SVP Help Me, Středisko rané péče, Centrum pro rodinu. Jsem členem redakční rady časopisu Psychoterapie: Praxe–Inspirace–Konfrontace. Publikuji odborné a populární články, jsem autorem knihy Smrt a nesmrtelnost. Pravidelně přednáším pro odbornou veřejnost na konferencích a pro laickou veřejnost na nejrůznějších přednáškách. Lektoruji kurzy osobního rozvoje tvořivého zvládání života pro profesionály i laiky.

Služby poskytuji pouze po předchozím telefonickém objednání na tel. č. 723 106 528. Pokud hovor nepřijímám, pak zrovna pracuji s klientem a ozvu se vám později (lze také poslat SMS či e-mail). Čas konzultace dle vzájemné dohody.

Texty psychoterapeutické

Hytych, R. (2009). Hledání opravdové důvěry.

E-psychologie [online]. 3(2), 59-70 [cit. vložit datum citování]. Dostupný z WWW: http://e-psycholog.eu/pdf/hytych.pdf. ISSN 1802-8853.

Hytych, R. (2008). Hrozby a možnosti přechodů
Psychoterapie: Praxe–inspirace–konfrontace. 2, 79–85.

Hytych, R. (2007). Etika ve vztahu s klientem: od vnějšího tlaku k vnitřní motivaci
Zpravodaj Pedagogicko–psychologického poradenství, 48, 66–71. Praha: IPPP ČR.

Hytych, R. (2006). From External Press to Inner Motivation
Příspěvek přednesen na Thematic Conference, European Guidance Forum, Postdam, Germany.

Hytych, R. (2005). Mapování a rozvíjení dovedností v blahodárném
Příspěvek přednesen na Konferenci Primární prevence rizikového chování, Praha.

Hytych, R. (2003). Vztah slovo-skutečnost v souvislosti se změnou osoby
Konfrontace: časopis pro psychoterapii, 2, 98–103.

Hytych, R., Mezulianek, L. (2007). Zodpovědné tvoření: psychohygiena pro pedagogy. In Assenza D. (Ed.)
Praktické rady budoucím učitelům, řešení problémů 2. díl. (pp. 206–254). Olomouc: Centrum inovativního vzdělávání, A & M Publishing.

Malíková L., Hytych R. (2005). Máme doma hyperaktivní dítě. Jak na to?
Průvodce náhradní rodinnou péčí, 1, 3-4. Vydává sdružení pěstounských rodin.

Texty vědecké

Hytych, R. (2008). Smrt a nesmrtelnost
Praha: TRITON.

Hytych, R. (2008). Všímavost je klíčem pro zvládání smrti
Příspěvek přednesen na I. Ústeckých psychologických dnech, Ústí nad Labem.

Hytych, R. (2006). Dovedně žitá přítomnost přináší příjemnou budoucnost: Sociální reprezentace smrti na Srí Lance u populací theravádových mnichů a jejich podpůrců
Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi, 3, 274–285.

Hytych, R. (2005). Využití principů zakotvené teorie při etnopsychologickém výzkumu: Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance
In. M. Miovský, I. Čermák, V. Chrz (Eds.), Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku IV. – vybrané aspekty teorie a praxe. (pp.339–351). Olomouc: Univerzita Palackého.

Hytych, R. (2002). Sociální reprezentace smrti u populace pracovníků onkologie
Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi, 5, 462–471.

Trávníček, Z., Hytych, R., (2008). Estetika prožívání barev a elementů
In Petrjánošová, M., Masaryk, R., Lášticová, B. (Eds.). Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. (pp. 217-222). Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Hytych, R., Trávníček, Z. (2007). Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku?
In. Gajdošíková, H. (Ed.), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V — vybrané aspekty teorie a praxe (pp. 22–27). Praha: Karlova univerzita, Sdružení SCAN.

Jiné texty

Hořím, létám, medituji (2006)
Rozhovor pro časopis Meduňka.